Pályázataink

VP6-19.2.1.-76-8.1 1-17 kódszámú, Sárvíz Helyi Közösség Egyesület – Helyi mikróvállalkozások termék és szolgáltatás fejlesztése

A Kedvezményezett – a támogató döntése alapján a támogatási kérelemben rögzítettektől eltérően – 11 666 021 Ft , forint összegű vissza nem térítendő támogatásra jogosult.

A Projekt megvalósításának kezdete: 2018.06.01.

A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: A felhívás eltérő rendelkezése hiányában, a helyi támogatási kérelem benyújtásának napja után felmerült költségek számolhatóak el a projekt részeként, az előkészítés során felmerült költségektől eltekintve.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.06.30.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követo 30. nap.
A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 13. pontja tartalmazza.
A Projekt megvalósítás kezdetétől – jelen Okirattal érintett időszak utolsó napjáig terjedő időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val számított maximális elszámolható összköltsége 16 665 745 Ft, azaz tizenhatmillió-hatszázhatvanötezer-hétszáznegyvenöt forint.

A Támogatás intenzitása: 70,00 %